Mobiltelefonkontrakt med Allnet Flat och 5G höghastighet |Vodafone (2023)

Mobilfunk-Vertrag mit Allnet Flat und 5G-Highspeed | Vodafone (1)

Nu ny

Samsung Galaxy Z Flip5 med dubbelt minne

Beställ din nya Galaxy Z Flip 5 eller Fold5.Nu med512 GB till priset på 256 GB.7Om du lägger till din gamla mobiltelefon får du240 € Exchange BonusOch restvärdet.8

En gång

1 €

Till Galaxy Z Flip5 Zum Galaxy från Fold5
Mobilfunk-Vertrag mit Allnet Flat und 5G-Highspeed | Vodafone (2)

Din mobiltelefon tariff

Dubbel datavolym och 20% rabatt

Säkra din tariff för en permanent 20% rabatt per månad.6Det finns dubbla datavolym i tullarnaGigamobils och mochGigamobil Young M undl.5

Jag är över 28 Jag är under 28 år

Fler mobiltelefonerbjudanden för dig

Tullar och alternativ

Esim-stat

5G-team

Utomlands och roamingalternativ

Multisim: ditt nummer på flera enheter

Obegränsad datavolym

Smartphones

iPhones

Samsung mobiltelefoner

Xiaomi -mobiltelefoner

Omhandla: Sälj gammal mobiltelefon

Smartur

Erbjudanden för kunder: Inuti

Boka mobilradio

Förbetald-tarif dazubuchen

Boka kabelinternet

Registrera mobiltelefonpaket

hållbarhet

#SwitchTogReen: Tillsammans till mer hållbarhet

Omhandla: Sälj gammal mobiltelefon

 1. Anteckningar om 4g | lte max:
 • Uppskattat maximalt och annonserade bandbredd i Vodafone -nätverket (4G | LTE Max): Upp till500 mbit/s i nedladdning och upp till 100 mbit/s i uppladdningen
 • Genomsnitt enligt chiptestutgången 01/2023: 106,2 mbit/s i nedladdning och 32,4 mbit/s i uppladdningen
 • 4g | lte med en maximal hastighet på upp till500 mbit/s i nedladdning och upp till 100 mbit/s i uppladdningendet finns för närvarande iÖver 4 000 städer- Stand januari 2023
 • Du kan hitta en lista över städer, information om nätverksutvidgningen och intervallet på platsvodafone.de/netzEller i MeInvodafone -appen
 • Viktig:Din individuella bandbredd beror på din plats.Och från det nuvarande antalet användare i radiocellen.Din enhet måste ha de tekniska kraven för att stödja dessa bandbredd. De maximala värdena är tillgängliga under optimala förhållanden och för närvarande tillgängliga på enskilda platser i Tyskland.
 1. Anteckningar om Speedgo:
 • För Gigamobil Tariffs XS-L och Gigamobil Young Tariff S-L gäller:Vi informerar digper SMS, om du använde 80 % av din inkluderande datavolym per månad
 • Vid 100 % låser vi upp ytterligare 250 MB.Högst 3 gånger i rad inom en månad efter faktura för 3 euro vardera.Du kan alltid avvisa via SMS.Sedan surfar du långsammare så snart du har använt 100 % av din datavolym - med upp till 32 kbit/s.
 • Du kan hitta mer informationwww.vodafone.de/speedgo
 1. Anteckningar om 5G:
 • I din tariffkan duJag är inåt landetDen nyaAnvänd 5G -teknik
 • 5G finns redan i 4500 städer och kommuner-Stand januari 2023
 • Om du reser i ett område som är utvecklat med 5G kan du surfa på 5G -nätverket
 • Du behöver en 5G-kompatibel enhet
 • På andra platser surfar du som vanligt med den maximala tillgängliga hastigheten (4g | lte max).
 • Vi utvidgar gradvis 5G:Du kan hitta den aktuella statusenvodafone.de/netz
 1. 5G för Callya:
 • Med alternativet "Surfing in 5G Network" för 2,99 euro (med Callya Digital inkluderade) kan du dra nytta av den nya 5G -nätverkstekniken i Tyskland
 • På andra platser surfar du som vanligt med den maximala tillgängliga hastigheten (4G | LTE Max) som vanligt
 • Om du befinner dig i ett 5G-i-låst område kan du också surfa på 5G-nätverket där
 • 5G -stationer finns redan i 2700 städer och kommuner (från och med januari 2022)
 • Vi expanderar gradvis 5G.Du kan alltid se respektive status för att ta bort här:vodafone.de/netz
 • På andra platser surfar du som vanligt med den maximala tillgängliga hastigheten (4G | LTE Max) som vanligt
 • För att kunna använda 5G-nätverket behöver du en 5G-kompatibel enhet
 • Användningsperioden på fyra veckor börjar på bokningen
 • Alternativet förlängs var fjärde vecka
 • Betalning genom kredit.

 1. Dubbel datavolym i Gigamobil Young M och L Tariffer
  Åtgärd från och med juli 2023:
  Är du ny här?Eller förlänga ditt kontrakt?Sedan fördubblar vi din datavolym i Gigamobil Young-Tarfien M och L. Sammantaget får du IMGigamobil Young M 60 GBoch iGigamobil Young L 100 GBper månad.Den extra datavolymen gäller inte om du slutar eller ändrar tulltaxan.Dataobservationen gäller inte ytterligare datavolym från andra åtgärder, t.ex. Gigakombi -fördelen.

  Extra datavolym i Gigamobil S till L -tullar
  Åtgärd från och med juli 2023:När ett mobiltelefonavtal återförsäljs i Gigamobil S till L-tullar ökar vi din datavolym.Du får imGigamobil S 12 GB, jag ärGigamobil M 25 GBoch iGigamobil L 50 Gb dessutom.Totalt har du i Gigamobil S 24 GB, i Gigamobil M 50 GB och i Gigamobil L 100 GB -datavolym.Den extra datavolymen gäller inte om du slutar eller ändrar tulltaxan.I slutet av alla Vodafone -butiker, på vodafone.de, gäller marknadsföringen via hotline och säljpartnerna som är auktoriserade av oss: inuti.

 2. 20% rabatt på Gigamobil XS till XL och Gigamobil Young S till XL
  Åtgärd från och med juli 2023:Neukund: Gå in i tullarna inutiGigamobil XS till XL och Gigamobil Young S till XL20 % rabatt per månad på tullpriset.Rabatten gällerinteFör månatlig smarttelefonbetalning.Rabatten gäller inte om du avslutar tulltaxan eller ändrar.
 3. Samsung Campaign for the Galaxy Z Series: förbeställning och säkert dubbelminne
  Åtgärd upp till och med 10 augusti 2023:
  Om du beställer en Samsung Galaxy Z Flip5 eller en Galaxy Z Fold5 med 512 GB under kampanjperioden får du din åtgärdsenhet till priset på lagringsvarianten med 256 GB.
 4. Byta bonus till SamsungGalaxy S23, S23+, S23 Ultra, S22, S21 Fe, Z Flip4, Z Fold4, A54, Z Flip5, Z Fold5, Google Pixel 6A, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7A, Pixel Fold, Xiaomi 12T 5G, 12t Pro Pro Pro5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi 12c und Xiaomi 13 5G
  Stand augusti 2023:Du köper ensamGalaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S21 Fe, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy A54, Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Xiaomi 12t 5G, 12t Pro 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi 12C eller Xiaomi 13 5G.DU Ta Gigamobil, Gigamobil Young eller Familycard Tariff under kampanjperioden. 1 Euro till vår partner Rectorce.Då får duI 12 månader varje månad 5 euro utbytesbonus, om du köper Google Pixel 6A, Pixel 7A, Xiaomi 12T 5G, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro eller Redmi 12C.Du får10 euro utbyter bonus i 12 månader varje månad,Om du köper Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21 Fe, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Google Pixel 7, Xiaomi 12T Pro 5G eller Xiaomi 13 5G.Du får20 euro utbyter bonus i 12 månader varje månad, om du köper Samsung Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Google Pixel 7 Pro eller Pixel Fold.Du kan se utbytesbonusen och det restvärdet på din gamla enhet som en kredit på din mobiltelefonräkning.

  Om du får din nya enhet har du 15 dagar på dig att skicka din gamla enhet.RECROTERCE kontrollerar om din gamla enhet uppfyller kraven.Om så är fallet finns det ett inköpsavtal mellan dig och Relecterce.Om inte, kommer du att få tillbaka din gamla enhet och inköpsavtalet inträffar inte.Du får inte en utbytesbonus.Om ditt mobiltelefonkontrakt slutar i förväg slutar utbytesbonusen också.En betalning kontant är inte möjlig.Erbjudandet gäller endast privatpersoner.

Vi gör inte trafikhanteringsåtgärder som påverkar kvaliteten på internetåtkomst, integritet eller skydd av personuppgifter.För att undvika flaskhalsar förbehåller vi oss rätten att införa trafikhanteringsåtgärder för att optimera trafikflödet.Detsamma gäller för åtgärder för att säkra nätverkets integritet och säkerhet.Det gäller också åtgärder som krävs på grundval av juridiska bestämmelser, t.ex. för katastroffall.

Till exempel kan portbarriärer ställas in för att säkra nätverkets integritet och säkerhet, vilket innebär att enskilda applikationer eller tjänster som använder de blockerade portarna är nedsatta eller inte kan användas av dessa portar.Du kan hitta information om de permanent blockerade portarna och effekterna på applikation eller tjänsterwww.vodafone.de/portsperren.Kortvariga stängningar kan också ställas in.

Du kan kontrollera hastigheten på din internetanslutning med MeInvodafone -appen.När det gäller betydande avvikelser från respektive annonserade nedladdnings- eller uppladdningshastighet kan användningen av internet vara betydligt långsammare.Till exempel är nedladdningar och laddningswebbplatser betydligt långsammare eller inte möjliga.Ljud- och videoströmningstjänster kan inte användas eller kan endast användas med betydande begränsningar.I vilken utsträckning du kan använda appar beror på kraven i respektive app.

Användningen av VoLTE kan minska din datahastighet med upp till 0,03 mbit/s i nedåt och ladda upp.Om du har nått den överenskomna datavolymen fortsätter du att surfa på en lägre hastighet.Du kan fortfarande använda snabbmeddelandetjänster, e -postmeddelanden eller jämförbara tjänster.Med stort datatäckningsområde, t.ex. genom bilder eller videor, är användningen betydligt långsammare.Nedladdningar och laddningswebbplatser är betydligt långsammare eller inte möjliga.Ljud- och videoströmningstjänster kan inte användas eller kan endast användas med betydande begränsningar.I vilken utsträckning du kan använda appar beror på kraven i respektive app.Om de avtalsmässigt garanterade upp- och nedladdningshastigheterna i det tyska Vodafone-nätverket fortsätter eller upprepade gånger underskrider du, kan du ta itu med ett klagomål till oss.Eller så kan du ställa in en rimlig tidsfrist för kompletterande prestanda.Om tjänsten inte tillhandahålls i enlighet med kontraktet kan du avsluta.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 06/01/2024

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.